Scroll to top

CHI TIẾT

Bảng Giá

Chức Năng Gói Team Gói Start-up Gói Doanh Nghiệp Gói Enterprise
Kinh Doanh
Quản lý dự án
Quản lý giao dịch
Quản lý khách hàng
Quản lý giỏ hàng
Quản lý book căn
Nhân Sự
Quản lý NVKD
Số lượng NVKD tối đa 10 30 100 Unlimited
Phân cấp NVKD
Quản lý chi nhánh
Quản lý NV Back Office
Chấm công webcam
Quản lý duyệt (nghỉ/công tác)
Báo Cáo
Doanh thu chi nhánh
Doanh thu giám đốc
Doanh thu phòng
Doanh thu môi giới
Giao dịch
Truy cập
Phát triển nhân sự
Chấm công
Thu nhập cá nhân
Hỗ trợ
Hỗ trợ nhập liệu từ file excel
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Bảo hành trọn đời
Số lượng account đăng nhập tối đa 1 5 100 Unlimited
Đào tạo trực tuyến
Đào tạo tại văn phòng *
Tùy chỉnh thêm tính năng riêng
Giá 249.000đ
tháng
590.000đ
tháng
1.249.000đ
tháng
Liên Hệ

* Chỉ áp dụng tại Thành Phố Hồ Chí Minh